NT秒过攻略及实战经验,孕妈注意事项有哪些?

1427 人围观   发布时间:2023-06-19 11:55   作者: qinyi
NT秒过攻略及实战经验,孕妈注意事项有哪些?


       一、NT检查是什么
       
       是通过B超来测量胎儿颈项部皮下回声透明层最后的部位,用于评估胎儿是否可能患有唐氏综合症的一种方法,准确率在60%-70%,结果小于3毫米表示胎儿正常,无需担心,如果大于3毫米则需要做羊水穿刺,以进一步排查畸形。
 
       二、NT检查的最佳时间
 
       是孕11周-13周+6天
 
       三、NT注意事项
 
       1、 不要空腹,吃饱
 
       2、不需要憋尿
 
       3、 做检查前多走动
 
       4、 检查前十分钟吃点巧克力、零食
 
       5、 穿分体的衣服
 
       6、 做NT前一两天不要便秘、胀气
 

0 个评论

要回复文章请先登录注册